Parama mokyklai

Dėkojame už paramą mokyklai, kurią Jūs suteikiate pervesdami 2 procentus pajamų mokesčio sumos.  Kviečiame mokinių tėvelius ir mokyklos darbuotojus bei visus prijaučiančius asmenis pasinaudoti proga ir paremti mūsų mokyklą. Jūsų nurodyta suma bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į mokyklos sąskaitą
Prašymus galima užpildyti tiek ranka, tiek kompiuteriniu būdu. Jame reikia nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą). Prašymą  galima pateikti:

Formos užpildymo pavyzdys (pdf) , Forma pildymui (doc) Formos FR0512 atsisiuntimas iš VMI.
Jūsų pervesti pinigai skiriami mokinių, Jūsų vaikų, gydymosi ir ugdymosi sąlygų gerinimui.


Jūsų supratimas ir parama – nepaprastai svarbūs, padedantys gerinti mūsų vaikų mokymo kokybę, todėl nuoširdžiai tikime, kad ir 2015 metais 2 % sumokėto pajamų mokesčio Jūs, Jūsų artimieji ir  draugai skirs Šiaulių sanatorinės mokyklos rėmimui.
Informaciją mokykloje teikia kiekvienas klasės auklėtojas bei raštinė (tel. 8-41-524612).

Su pagarba ir dėkingumu