Sveika mokykla

“Visiems vaikams turi būti užtikrinta teisė mokytis sveikatą stiprinančioje mokykloje”

(PSO dokumentas “Sveikata XXI amžiuje” 13 uždavinys)

 

     

Sveikatos stiprinimo programos "Sveikatos kelias - sėkmės kelias" veiklos planas 2016 metų gegužės mėnesiui.

Sveikatos stiprinimo programos "Sveikatos kelias - sėkmės kelias" veiklos planas 2016 metų balandžio mėnesiui.

 Sveikatos stiprinimo programos "Sveikatos kelias - sėkmės kelias" veiklos planas 2016 metų kovo mėnesiui.

 Sveikatos stiprinimo programos "Sveikatos kelias - sėkmės kelias" veiklos planas 2016 metų vasario mėnesiui.

 Sveikatos stiprinimo programos "Sveikatos kelias - sėkmės kelias" veiklos planas 2016 metų sausio mėnesiui.

 

2015 m. Higienos institutas parengė metodines rekomendacijas, skirtas specialistams, dirbantiems su vaikais, "Tuberkuliozės prevencija" (metodinė - informacinė medžiaga).

Metodinės rekomendacijos  "Pedikuliozės profilaktika ir kontrolė" (metodinė - informacinė medžiaga).

 

 

       Mokykloje lankėsi Šiaulių visuomenės sveikatos biuro specialistė Gintarė Jasiulytė, kuri skaitė paskaitą apie erkes. Erkės tūno vaikų ūgio aukštyje. Taigi jiems ypač pavojingos. Vaikai sužinojo, jog erkės aktyvios nuo pavasario ligi rudens. Žiemą sulindusios į dirvožemį kraujasiurbės miega. Erkės minta krauju („valgo" kartą per sezoną), todėl pavasarį išlindusios pradeda ieškoti aukos - šiltakraujo gyvūno arba žmogaus.  Lektorė akcentavo, jog erkių namo gali parnešti ir lauke palakstęs šuo ar katė. Naminių gyvūnų parneštosios yra tos pačios erkės, kurios puola ir žmones. Ir jaunos, ir subrendusios erkės dažnai būna dviejų ligų platintojos. Tai Laimo ligos ir erkinio encefalito. Šiomis ligomis galima užsikrėsti ne tik įkandus erkei, bet ir išgėrus nevirinto karvės ar ožkos pieno. Mokiniai įdėmiai klausėsi apie pasireiškiančius šių ligų simptomus. Šiaulių visuomenės sveikatos biuro specialistė paaiškino, kaip taisyklingai išimama iš kūno įsisiurbusi erkė. Lektorė aptarė, kaip reikėtų rengtis einat į mišką, kad greičiau pastebėtume šį smulkų voragyvį. Ji mokiniams paaiškino, kad nuo erkinio encefalito gali apsaugoti tik skiepai. Mokiniai įdėmiai klausėsi lektorės ir paskaitos pabaigoje puikiai atsakinėjo į visus pateiktus klausimus apie erkes.

        Kovo mėnesio paskutinę dieną 3-5 klasių mokiniai Šiaulių visuomenės sveikatos biuro specialistės Gintarės Jasiulytės buvo  pakviesti į fizinio aktyvumo pamokėlę. Mokiniai sužinojo, ką reikėtų daryti, kad būtų energingi ir geros nuotaikos, studijavo fizinio aktyvumo piramidę, atliko įvairias praktines užduotis fizinio aktyvumo užduočių knygelėje.

        Kovo 1 dieną Salduvės progimnazijoje vyko 8-9 klasių mokinių konkursas „Mes-vieno kraujo“,    skirtas donorystės idėjoms skleisti. Renginyje dalyvavo penkių Šiaulių miesto mokyklų komandos. Mūsų mokyklos komandą „Kraujo broliai“ atstovavo devintokai: Fausta Varkalytė, Melita Rimkutė, Fausta Liaudanskaitė, Kostas Bobrevičius ir Dovydas Kubilius. Renginio metu reikėjo pristatyti namų darbus, atsakinėti į klausimus donorystės tema, dalyvauti sportinėse rungtyse. Mūsų mokiniai puikiai susidorojo su visomis rungtimis. Konkurse pralaimėjusiųjų nebuvo. Visi grįžo puikios nuotaikos, su apdovanojimais, pasisėmę naujų žinių ir patirties apie kraujo ir organų donorystę.

        Vasario 26 dieną Šiaulių visuomenės sveikatos biuro specialistė Gintarė Jasiulytė  5-8 klasių mokinius sukvietė į sveikatos pamoką „Asmens higiena“. Informatyviai parengtame pristatyme specialistė aptarė, kas yra gera ir bloga asmens higiena, kur tyko mikrobai. Papasakojo,  kaip prižiūrėti savo kūną: taisyklingai praustis, trinkti plaukus, valyti dantis. Pamokos metu vaikams buvo paaiškinta, kuo skiriasi dezodorantai nuo antiprespirantų, kada ir kaip jais naudotis. Mokiniams ypatingai buvo įdomu dalyvauti švarių rankų teste, kuomet galėjo pamatyti ant savo rankų begales bakterijų.

Sausio 21 d. iškilmingai atidarytas naujai įrengtas dar vienas žaidimų ir poilsio kambarys. Tai erdvi, jauki, saugi ir draugiška vieta, kur mokiniai galės smagiai ir turiningai  leisti laiką po pamokų ir savaitgaliais. Žaidimų kambaryje gausu stalo žaidimų, nupirktas naujas plačiaekranis televizorius, CD grotuvas. 

Tą sausio pavakarį mokiniai ir auklėtojai  nekantriai būriavosi prie žaidimų ir poilsio kambario durų, laukdami atidarymo.  Mokyklos direktorei ir mokinių tarybos narei perkirpus juostelę, visi sugužėjo į patalpą. Susirinkusieji buvo vaišinami saldainiais, klausėsi  vyresnių klasių mokinių ir mokytojos Akvilės gitara pritariamos nuotaikingos A. Mamontovo dainos. Mokyklos direktorė pakvietė visus turiningai leisti laisvalaikį, bet kartu neužmiršti ir kultūringo elgesio taisyklių, kurias, beje, pasiūlė patys mokiniai,  kad ši puiki erdvė dar ilgai išliktų tokia pat šviesi ir jauki.  Atidarymo proga vyko šaškių turnyras.

          2016 m. sausio 17 d. auklėtoja Jovita Petrauskienė ir slaugytoja Kristina Šivickienė sukvietė vaikus į skubios pirmosios pagalbos pamokėlę. Mokiniai klausėsi slaugytojos Kristinos pasakojimų apie pirmąją pagalbą, žiūrėjo filmuotus vaizdus apie įvairių kūno sužalojimų tvarstymą, mokymus taikė praktiniuose užsiėmimuose.

    

Augantis vaikas didžiąją savo laiko dalį praleidžia mokykloje, todėl labai svarbu, kad būtent šioje terpėje būtų sudarytos sąlygos jo fizinės, dvasinės ir socialinės gerovės užtikrinimui. Todėl Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO), Europos Bendrija (EB), Europos Taryba (ET) bendromis pastangomis dar 1992 metais pradėjo kurti sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą Europoje.
     Jau po metų nuo įkūrimo 1993 metais į Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą buvo priimta ir Lietuva.
     Pagrindinis sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas yra visų mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. Mokiniams padedama formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, kuriama maloni fizinė ir psichologinė aplinka. Dalyvavimas sveikatą stiprinančios mokyklos veikloje mokiniams suteikia galimybę ugdyti savo savarankiškumą ir atsakomybę.
      Sveikatos stiprinimo pagrindas yra sveikatos ugdymas. Jis skatina naudingų įpročių, vertybių ir elgesio, susijusių su sveikata formavimąsi. Sveikatą stiprinančios mokyklos koncepcija apima ne tik patį ugdymą, bet saugios ir sveikos mokymosi aplinkos užtikrinimą, bendradarbiavimo skatinimą mokykloje ir už mokyklos ribų. Būtent sveikatą stiprinančioje mokykloje vykdoma ilgalaikė ir kryptinga sveikatos ugdymo ir stiprinimo veikla pagal parengtas ir tarpžinybinės (SAM ir ŠMM) komisijos patvirtintas sveikatos stiprinimo programas.

      Šiaulių sanatorinė mokykla 2009 m. balandžio 17 d. buvo pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.  Čia galima rasti informacijos ne tik apie sveikatą stiprinančias mokyklas, bet ir  aplinkos sveikatos, neinfekcinių ligų, mitybos ir fizinio aktyvumo, kvalifikacijos tobulinimo bei kitais sveikatos klausimais.

 

       Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras išleido metodinę – informacinę medžiagą „Mokinių fizinis aktyvumas ir sveikata”. Ši metodinė-informacinė medžiaga yra skirta informuoti suaugusiuosius (mokytojus, klasių auklėtojus, visuomenės sveikatos priežiūros specialistus), dirbančius su vaikais ir paaugliais, aiškinantiems vaikams ir paaugliams apie išskirtinę fizinio aktyvumo svarbą bei kokiais būdais jį galima veiksmingai ir efektyviai skatinti tiek mokyklose (salėje, stadione, parke, koridoriuose, kieme ir pan.), tiek namų aplinkoje.

Kviečiame pasinaudoti šia metodine literatūra. Mokinių fizinis aktyvumas ir sveikata (metodinė - informacinė medžiaga)
 
 

Dokumentai parsisiuntimui:
1.Sveikatą stiprinanti mokykla (bukletas)
2.Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos pažymėjimas